FASHION CAMPAIGN SS2014 //2


Photography: KseniaMaltz
Make-up: Oksana Golodyuk
Hair: Nadezhda Fedorova
Models: Yana Spirkova, Valeria Voznesenskaya